Om

Innoco startet egentlig i 1988, men det visste vi ikke da. I 1994 fikk Sjur Reodorprisen, men vi visste fortsatt ikke noe om Innoco. Det var først i 2003, da Sjur var lei av å dagpendle altfor langt til jobben som innovasjonssjef i Tomra at Innoco så dagens lys. I starten tok vi på oss alt av oppdrag. Det er gründerens hverdag: å få endene til å møtes. I 2004 ble Sjur professor i innovasjon ved NTNU. Innoco var fortsatt en enmannsbedrift. Det var først i 2008 at vi begynte å vokse. I løpet av de neste seks årene vokste vi til nærmere 40 ansatte. 

I dag jobber vi med de tingene vi har gjort mest av siden starten: Vi hjelper våre kunder i å bli enda flinkere til å innovere. Det medfører at vi kjører mye kurs, holder til tider mye foredrag og har kjørt noen hundre innovasjonssprinter opp gjennom årene. Vi skal ikke stikke under en stol at vi ivrer for å utvikle faget videre. Når vi kan gjøre dette sammen med dyktige kunder har vi det moro på jobben.

Sjur Dagestad

Daglig leder
Sjur har jobbet med innovasjon i praksis siden slutten av 80-tallet. Han har vært innovasjonssjef i Tomra, vunnet Reodorprisen, vært med på etableringen av 9 selskaper og ledet Norges største klyngeskriveprosjekt. Sjur er en utålmodig gründer som trives i krysset mellom innovasjon og kommunikasjon. Han har jobbet i 12 år som professor II i innovasjon. Faget hans var i sin tid NTNUs nest mest populære valgfag. Sjur lager også barnebøker som finnes på: martinogboblemaskinen.no
+47 977 59 104 / sjur@innoco.no

Klaus Røiri

Innovatør
Klaus har mange års erfaring som Partner i Innoco og er nå en av våre viktige samarbeidspartnere. Siden 2014 har Klaus opparbeidet et betydelig nettverk av bedrifter og offentlige virksomheter i Hallingdal og Ringeriksregionen. Han har i samarbeid med Innoco bidratt med innovasjonskompetanse og forretningsutvikling for over 160 virksomheter i denne regionen. Klaus er tilgjengelig på: innolab.no
+47 908 34 005 / klaus@innoco.no

Katinka Kolsaker

Innovatør
Katinka har mange års erfaring som leder, gründer og bedriftseier og er sentral i utviklingen av innoco-miljøet. Hun har mastergrad i innovasjon og voksenpedagogikk og har solid erfaring med utvikling av kompetanseløp for virksomheter og akademia. Hun har flere års erfaring som konsulent på strategisk innovasjon, forretningsutvikling og innovasjonsledelse for selskaper innen energi, finans, reiseliv og offentlig sektor. Katinka finner du her: Innolead.no
+47 926 06 800 / katinka@innoco.no

Elisabeth Nilssen

Innovatør
Elisabeth har økonomi og reiselivsbakgrunn og har også studert entreprenørskap og innovasjonsledelse. Hun har blant annet erfaring fra ledelse, forretnings/- og organisasjonsutvikling samt prosjektledelse inkludert større omstillingsprosesser. Elisabeth har i mange år jobbet med toppledelse på organisatorisk og strategisk nivå, og har erfaring fra både globale/- og mindre gründervirksomheter. Hun er genuint opptatt av å bistå organisasjoner i utvikling og implementering av innovasjons- og endringsprosesser. Elisabeth jobber med alle nivåer i virksomhetene.
+47 452 83 232 / elisabeth@innoco.no